Snöröjning

Under vinterhalvåret arbetar vi som underentreprenörer för att föra bort snö från gator och torg.  Med hjälp av våra maskiner kan vi skyffla bort snön. Vi har också tillgång till utrustning för att skyffla bort snö för hand, exempelvis på tak eller framför en busskur.

Gå tillbaka