Våra tjänster

Vi är ett mark och anläggningsföretag som arbetar med mark och anläggningsarbeten i Kalmar Län. Många av de gator, trottoarer och busshållplatser du går på i Kalmar har vi varit med och anlagt. Vi utför både för privat bruk men arbetar även som underentreprenörer.

markoanläggning

Mark och Anläggning

Vi anlägger bland annat parker, broar, gator, vägar, trottoarer, busskurer, husgrunder, rörledningar. Läs mer…

View more
markoanläggning

Dränering

Vi utför dränering av husgrunder och avlopp. Läs mer…

View more
markoanläggning

Transport och logistik

Våra transporter som används i arbetet, vi kan också hjälpa dig med förflyttning av material. Läs mer…

View more
markoanläggning

Snöröjning

Under vinterhalvåret arbetar vi som underentreprenörer för att köra snö. Läs mer…

View more
markoanläggning

Svets och smide

Vi utför främst svetsning för privat bruk.

View more
markoanläggning

Samarbete med

Uppdateras inom kort.

View more